1703-ai

SIZE S

Starter Set

เปิดในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ 12 ตรม. ขึ้นไป
 
ออกแบบร้านตามขนาดพื้นที่ได้
 
แบบร้านจะเป็นแบบ Premium ที่สวยงาม ดูดี และมีมาตรฐานเดียวกับร้านแบรนด์ใหญ่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
 
มีกิจกรรม Grand Opening ในวันเปิดร้าน มี Mc.เชิญลูกค้ามาร่วมเล่นเกม,แจกของรางวัล แจกลูกโป่ง
 
มีทีมงานดูแล 3 วัน

SIZE M

Medium Counter

เปิดในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ 12 ตรม. ขึ้นไป
 
ออกแบบร้านตามขนาดพื้นที่ได้
 
แบบร้านจะเป็นแบบ Premium ที่สวยงาม ดูดี และมีมาตรฐานเดียวกับร้านแบรนด์ใหญ่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
 
มีกิจกรรม Grand Opening ในวันเปิดร้าน มี Mc.เชิญลูกค้ามาร่วมเล่นเกม,แจกของรางวัล แจกลูกโป่ง
 
มีทีมงานดูแล 3 วัน

SIZE L

Large Counter

เปิดในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ 12 ตรม. ขึ้นไป
 
ออกแบบร้านตามขนาดพื้นที่ได้
 
แบบร้านจะเป็นแบบ Premium ที่สวยงาม ดูดี และมีมาตรฐานเดียวกับร้านแบรนด์ใหญ่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
 
มีกิจกรรม Grand Opening ในวันเปิดร้าน มี Mc.เชิญลูกค้ามาร่วมเล่นเกม,แจกของรางวัล แจกลูกโป่ง
 
มีทีมงานดูแล 3 วัน

SIZE XL

Largest Counter

เปิดในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ 12 ตรม. ขึ้นไป
 
ออกแบบร้านตามขนาดพื้นที่ได้
 
แบบร้านจะเป็นแบบ Premium ที่สวยงาม ดูดี และมีมาตรฐานเดียวกับร้านแบรนด์ใหญ่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
 
มีกิจกรรม Grand Opening ในวันเปิดร้าน มี Mc.เชิญลูกค้ามาร่วมเล่นเกม,แจกของรางวัล แจกลูกโป่ง
 
มีทีมงานดูแล 3 วัน

SHOP PREMIUM

Shop Premium

เปิดในห้างสรรพสินค้าพื้นที่ 12 ตรม. ขึ้นไป
 
ออกแบบร้านตามขนาดพื้นที่ได้
 
แบบร้านจะเป็นแบบ Premium ที่สวยงาม ดูดี และมีมาตรฐานเดียวกับร้านแบรนด์ใหญ่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
 
มีกิจกรรม Grand Opening ในวันเปิดร้าน มี Mc.เชิญลูกค้ามาร่วมเล่นเกม,แจกของรางวัล แจกลูกโป่ง
 
มีทีมงานดูแล 3 วัน