โปรโมชั่น

เซ็ตที่ 1

ชุดเคาน์เตอร์

ฟรี!! หลักสูตรวิธีการทำ
ฟรี!! ค่าการตลาด
ฟรี!! ค่ารายเดือนรายปี
ฟรี!! ค่าอุปกรณ์พร้อมขายมากกว่า 50 รายการ
ฟรี!! วัตถุดิบ topping มากกกว่า 30 รายการ

เซ็ตที่ 2

ชุดเปิดร้านเล็ก ( Size S )

ฟรี!! หลักสูตรวิธีการทำ
ฟรี!! ค่าการตลาด
ฟรี!! ค่ารายเดือนรายปี
ฟรี!! ค่าอุปกรณ์พร้อมขายมากกว่า 50 รายการ
ฟรี!! วัตถุดิบ topping มากกกว่า 30 รายการ

เซ็ตที่ 3

ชุดเคาน์เตอร์เล็ก ( Size M )

ฟรี!! หลักสูตรวิธีการทำ
ฟรี!! ค่าการตลาด
ฟรี!! ค่ารายเดือนรายปี
ฟรี!! ค่าอุปกรณ์พร้อมขายมากกว่า 50 รายการ
ฟรี!! วัตถุดิบ topping มากกกว่า 30 รายการ