Menu Bingsu Set B

Bingsu Super Black

139 Baht

Bingsu Choco Lava

139 Baht

Bingsu Brownie Cheesecake

139 Baht

Bingsu Melon

139 Baht

Bingsu Strawberry Cheesecake

139 Baht

Bingsu Mango Cheesecake

139 Baht

Bingsu Matcha Lava

139 Baht